De gestelde klimaatdoelen door de overheid en het grotere milieubewustzijn onder autobezitters leiden ertoe dat elektrische auto's steeds prominenter aanwezig zijn in het straatbeeld. Dit resulteert in een toename van het aantal geplaatste laadpalen voor elektrische voertuigen.

De groei van zowel elektrische auto's als laadpalen zorgt ervoor dat ook het aantal gebruikte laadkabels toeneemt voor het opladen van deze voertuigen. Deze toename brengt eveneens een verhoogd risico met zich mee op struikelen over laadkabels, vooral wanneer deze op het trottoir liggen.

Struikelen
Stel dat u de eigenaar bent van een elektrische auto, die geparkeerd staat op een parkeerplaats voor uw huis. In uw tuin heeft u een laadpaal geïnstalleerd om uw elektrische auto op te laden en de laadkabel is aangesloten tussen uw auto en de laadpaal. Een voorbijganger die over het trottoir loopt, struikelt over uw laadkabel en raakt gewond bij de val.

Bent u dan als eigenaar van de laadkabel aansprakelijk voor deze letselschade en, misschien nog wel belangrijker, is de letselschade van de voorbijganger verzekerd? Het is verdedigbaar dat dit incident te maken heeft met het gebruik/bezit van de elektrische auto, wat de aansprakelijkheid bij de autobezitter legt. Maar is deze schade gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) of de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) van de elektrische auto?

Laadkabel als onderdeel van de auto 
Wanneer de laadkabel is aangesloten op de elektrische auto, wordt deze beschouwd als een onderdeel/verlengstuk van de auto.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)
De AVP kent enkele uitsluitingen in de polisvoorwaarden, waaronder schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig. Zoals eerder vermeld, maakt de laadkabel, wanneer aangesloten aan de auto, deel uit van de auto/een verlengstuk van de auto. In dit geval valt de schade dus onder de auto en is deze niet gedekt op de AVP.

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WA-verzekering)
Artikel 3 lid 1 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) stelt dat een verzekeraar de burgerrechtelijke aansprakelijkheid moet dekken die het motorrijtuig 'in het verkeer' kan veroorzaken. De vraag is of dit van toepassing is wanneer het motorrijtuig correct geparkeerd staat en de laadkabel is aangesloten.

Als het gebruik van het motorrijtuig echter bepalend is, wordt deze letselschade beschouwd als Wam-schade. Aangezien de laadkabel een verlengstuk van de auto is en dus deel uitmaakt van de auto in het verkeer, is de schade gedekt op de WA-verzekering van de elektrische auto.

Feit of Fabel? 
Het concept 'Letselschade door struikelen over een laadkabel die op het trottoir ligt om een elektrische auto op te laden, is niet verzekerd', behoort tot de fabels. 

Publieke laadpaal
De kans op struikelen over een laadkabel, verbonden aan een auto die bij een publieke laadpaal wordt opgeladen, lijkt wellicht kleiner dan bij een situatie waarbij een laadkabel vanuit een tuin over het trottoir naar een geparkeerde auto wordt gelegd. Dit komt doordat de elektrische auto vaak met zijn laadpunt dicht bij de publieke laadpaal staat, waardoor de afstand tussen de laadpaal en de aansluiting aan de auto aanzienlijk korter is. Toch dient de eigenaar van de elektrische auto bij een publieke laadpaal alle nodige maatregelen te nemen om te voorkomen dat voorbijgangers over de laadkabel kunnen struikelen of erachter blijven hangen. Indien er toch schade ontstaat bij een voorbijganger, is de eerder beschreven aansprakelijkheid van toepassing op de eigenaar van de elektrische auto bij de publieke laadpaal.

Daarom is het belangrijk om alert te zijn en ervoor te zorgen dat de laadkabel zo veel mogelijk onder de auto ligt en zo min mogelijk hinder veroorzaakt voor voorbijgangers.

Belangrijke informatie  
In veel gemeentes is het niet toegestaan om een laadkabel over de stoep uit te rollen, voornamelijk vanwege het risico op struikelen voor voetgangers. Daarnaast vormt een laadkabel een serieus obstakel voor blinden, slechtzienden en mensen in een rolstoel. In gemeentes waar het wel is toegestaan, gelden vaak strikte voorwaarden en moet er een ontheffing van de gemeente zijn verkregen. Deze voorwaarden kunnen onder andere betrekking hebben op de maximale lengte van de kabel (niet langer dan 10 meter) en het gebruik van een kabelmat of kabeldrempel.

Het overtreden van deze regels kan resulteren in een bekeuring. Vorig jaar bedroeg de hoogte van zo'n bekeuring €259.

Een veiligere oplossing is het ingraven van de laadkabel. Hierdoor is het risico op struikelen minimaal. Echter, het is niet toegestaan om de laadkabel onder de trottoirtegels in te graven, aangezien dit als vernieling van de openbare ruimte wordt beschouwd.

In sommige gemeentes is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een kabelgoot die in het straatwerk wordt geïntegreerd. Op deze manier kan de laadkabel veilig naar de auto worden geleid.

Guis & Partners | Februari 2024

Phone icon

bel ons op
?????

email icon

Stuur een mail naar
?????

hous icon

Bezoek ons op
?????

bedrijfs logo wit

Guis & Partners is een erkend tussenpersoon in verzekeringen en financiële dienstverlening. Vanuit ons kantoor in Sliedrecht ontzorgen wij al ruim 80 jaar de particuliere en zakelijke markt. Dit doen wij op een persoonlijke, heldere en eerlijke wijze.

Contact
Openingstijden

Ma t/m Vr
08.30 - 17.00

Weekenden en avonduren op afspraak

© Dutch media lab